Foreningen Retten til en verdig død

Alle bør ha et livstestament - Meld deg inn!


Se video fra Verdighetskonferansen 2016 her

Her finner du opplysninger om Foreningen Retten til en verdig død, som er en del av det internasjonale nettverket Fellowship of Right to Die Societies.


Foreningen Retten til en verdig død er en del av det internasjonale nettverket Fellowship of Right to Die Societies. Over hele verden arbeider små og store grupper for å skape verdige forhold for døende med uutholdelige lidelser ved å påskynde utviklingen av lindrende behandling – men også ved å kjempe for den enkelte pasients rett å bli hørt når ”nok er nok”.

Foreningen teller noe over 3.500 medlemmer, hvorav ca. halvparten er "livsvarige". Foreningsarbeidet gjøres av frivillige.


 


 Mitt Livstestament
 
 
 
 


Verdighetskonferansen 2016
Detaljprogram
Les Mer
Christian Sandsdalenprisen 2016
To registudenter ved Høyskolen i Lillehammer tildelse prisen for 2016
Les Mer
Årsmøte 2016
Årsmøtet avholdes på Litteraturhuset i Oslo 9. april kl 1100. For mer utfyllende opplysningerom møtet: se under Om oss- Årsmøte 2016
Hva skjer i verden?
Det har skjedd mye i verden i 2014/15, ikke minst i Nord-Amerika. En oversikt ved Knut Adeler
Les Mer
Christian Sandsdalenprisen 2015 går til Atta Ansari
Journalist og programskaper Atta Ansari får prisen for å stå bak Brennpunktdokumentaren ”Den siste reisen” som ble vist på NRK 1, 3. mars i år. Prisen deles ut på Hotel Bristol i Oslo 2. november 2014 kl. 16.00
Les Mer
Christian Sandsdalenprisen 2014 gikk til Anne Kat Hærland
Prisen består av et diplom og kr. 10 000,00, og deles ut i Den Mauriske Salong på Hotel Bristol i Oslo 18. november 2014 kl. 16.00 til Anne Kat Hærland som gjennom sitt engasjement bl.a. i VG har gitt et godt bidrag i kampen for retten til en verdig død.
Les Mer
Grasrotmidler
Bli med og bestem hvem som skal få noe av Norsk Tippings overskudd!Ved hjelp av noen enkle klikk kan du velge din grasrotmottaker som får 5 prosent av din spillinnsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse.
Les Mer
Mitt Livstestament?
Tidsskriftet HELSEMEDISINTEKNIKK 28.11.2014 skrev at i følge en undersøkelse som stiftelsen Commonwealth Fund har gjennomført i 11 land, blant andre Norge så skårer norsk helsetjeneste dårligere enn gjennomsnittet for ti andre land på en rekke områder. På spørsmål man har diskutert med noen nærstående hvilken helsehjelp man ønsker, eller om man har et skriftlig dokument, som for eksempel livstestament, og om man har bestemt hvem som skal fatte beslutninger på deres vegne, viser svarene at langt færre har tatt stilling til dette i Norge enn i de øvrige landene. Dette forteller meg at døden fortsatt er et tabuområde i Norge. Man snakker helst ikke om noe som er ubehagelig før man må. Og da kan det være for sent!
Les Mer
REFERAT FRA ÅRSMØTET 26. april 2014 på Rica Hotel Helsfyr, Oslo
Styreleder Ole Peder Kjeldstadli ønsket velkommen til årsmøte 2014 Før fortsettelsen av møtet, holdt Ole Peder Kjeldstadli minneord over tidligere styreleder Axel Schmidt og mangeårig rådsmedlem Øystein Øystå som begge var gått bort siden siste årsmøte. Det ble holdt ett minutts stillhet til deres minne.
Les Mer
Lokalforening Øst-Norge
Politikerne og retten til frivillig selvbestemt død
I boken Att få hjälp att dö anføres flere grunner til at spørsmålet om legalisering av aktiv dødshjelp stadig er aktuelt i Sverige. Av samme grunner vil spørsmålet ganske sikkert dukke opp på nytt også her i Norge, kan vi lese i en omtale av boken i Tidsskrift for legeforeningen.
Les Mer
Skriv ut
Skriv ut       
Copyright 2013 - Foreningen Retten til en verdig død - Alt Rolfsen / BONO - Postboks 8 Sentrum 0101 Oslo - 991 26 980Utviklet avAssist2net AS