Christian Sandsdalenprisen 2015

Christian Sandsdalenprisen 2015

Christian Sandsdalenprisen 2015 går til Atta Ansari

Dokumentaren beskriver livssituasjonen for den sterkt lungesyke Siv Tove Pedersen og  hennes egen beslutning om å avslutte livet på en dødshjelpklinikk i Sveits.

Videre beskrives hennes reise dit, hvordan hun ble mottatt og hvordan hun endte sitt liv der. Dokumentaren gir en realistisk skildring av hva enkelte nordmenn opplever, hvordan de ikke gis mulighet til å få gjennomført sitt siste ønske i Norge, men må reise utenlands for å få hjelp. Dokumentaren har vært et av de viktigste innspill i 2015 i debatten om selvbestemt dødshjelp i Norge.

Dokumentaren er etter visningen klaget inn for både Pressens Faglige Utvalg(PFU) og Kringkastingsrådet. I PFU fikk den kritikk for å ha vært for detaljert i sin beskrivelse av prosessen og dødshjelpsmetode, men den ble ikke felt for å være i strid med pressetiske regler. Ved behandlingen av klagen i Kringkastingsrådet fikk programmet alt overveiende positive tilbakemeldinger. 

Foreningen Retten til en verdig død etablerte i 2012, Christian Sandsdalenprisen, som kan utdeles til en person som gjennom bøker, media eller på annen måte har gitt et bidrag i arbeidet for lovbestemt rett til en selvbestemt verdig død i Norge.

Den første prisen ble delt ut i forbindelse med Rådsmøtet 2. november 2012 til journalist Tine Flinder Nyquist for hennes bok om Cristian Sandsdalen saken: «Det siste ønske”.

I  2013 gikk prisen til forfatter Ketil Bjørnstad og 2014 til komiker og skribent Anne Kat Hærland.

Prisen har fått sitt navn etter den avdøde legen Christian Sandsdalen som sommeren 1996 ga aktiv dødshjelp til den sterkt MS-syke Bodil Bjerkmann etter hennes eget innstendige ønske. Sandsdalen meldte seg for Riksadvokaten og ble senere tiltalt. Gjennom sin handling og gjennom rettssaken ga han et ansikt til debatten om aktiv dødshjelp i Norge, og for alvor satt saken på dagsorden.

Retten mente den gangen at det kunne være på tide at Stortinget på nytt vurderte grensene mellom det tillatte og det straffbare på dette området.
Vi venter fortsatt på Stortingets behandling av denne anmodningen fra retten.

Utdelingen finner sted i tilknytning til møte i foreningens konsultative råd, 2. november som er den internasjonale dagen for markering av retten til selvbestemt verdig død.

Mer info: Ole Peder Kjeldstadli                                                                                                         

Leder Foreningen Retten til en verdig død

975 10 617 eller ol-p-kj@online.no eller

organisasjonssekretær Olav Weyergang-Nielsen,                                                                    

991 26 980, post@livstestament.org