Årsmøte

Årsmøte 2019

Årsmøte avholdes 2. april i Oslo.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. mars.

Sakspapirer blir å finne her i forkant av møtet.

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017

Verdighetskonferansen 2017

Årsmøte 2016

Årsmøte 2015

Årsmøte 2014

Årsmøte 2013

Årsmøte 2012