Innmelding

Støtt saken vår og bli medlem!

«Mitt Livstestament»

Som medlem får du tilsendt dokumentet «Mitt Livstestament». Foreningen har utviklet testamentet gir uttrykk for at innehaveren ikke ønsker å utsettes for kunstig livsforlengende behandling under nærmere angitte vilkår. Dokumentet skal oppbevares som et personlig dokument, men det anbefales at pårørende, fastlege, m.fl. gjøres kjent med dokumentet.

Et medlemskap er med på støtte opp om foreningens interessepolitiske arbeid. Foreningen arbeider for å få endret norsk lovgivning på området som gjelder respekt for livstestamentet og at mennesker med store lidelser og hjelpeløshet skal kunne få mulighet for hjelp til å avslutte livet på en verdig og kontrollert måte.

Velg medlemstype *
Årskontingent kr 350,-For deg under 26 år kr 100,-
Ja, jeg ønsker tilsendt brosjyrer fra Foreningen Retten til en verdig død
Som medlem ønsker jeg å få tilsendt jevnlig informasjon om hva som rører seg i norsk og utenlandsk media på e-post.