Konsultativt råd

Konsultativt råd består av personer med særlig kompetanse og interesse for foreningens arbeidsmål. Det fungerer som et rådgivende organ for styret og foreningen.

Bjørum, Knut

Borchgrevink, Christian Fr

Dahl, Ulf K

Larsen, IdaLou

Sveinung Rotevatn

von der Fehr, Drude

Jan Arild Snoen

Nicholas Wilkinson

Sulland, Frode

Vigeland, Kari

Wulfsberg, Nils J

Fragell, Levi

Løchen, Håkon

Skartveit, Andreas

Stavrum, Lorenz