RVD Øst-Norge

Styret i RVD Øst-Norge

Styreleder

Baard Thalberg

Styremedlem

Olav Weyergang-Nielsen

Ole Peder Kjeldstadli

Varamedlem  

Tove Steinbo

Anne Drag Tiedemann-Fossum