Christian Sandsdalen- prisen 2012

Christian Sandsdalen- prisen 2012

Den første mottager av Christian Sandsdalenprisen var journalist Tine Flinder Nyquist, forfatter av boka «Det siste ønske». Hun fikk prisen for på en god og åpen måte å omtale de vanskelige spørsmålene i tilknytning til menneskers deltagelse i, og opplevelse av assistert død. En vesentlig del av boken er viet saken knyttet til prisens «opphavsmann», lege Christian Sandsdalen.

Prisen ble delt ut på Rådsmøtet den 2. november 2012.