Aktiv dødshjelp?

Aktiv dødshjelp?

Legen underbygget dette med at hun ville dø av medisineringen eller smertelindringen. Og i dette tilfelle stemte det. Hun ble medisinert sterkere og sterkere, helt til kroppen ikke klarte mer og koblet ut hjerte- og lungefunksjonen.

Kan så dette defineres som aktiv dødshjelp? På en måte, ja. Legene vet at kroppen vil måtte kapitulere for medisinen ettersom styrkegraden øker. M.a.o. en foretar en aktiv medvirkning til døden inntrer. I dette tilfellet mot en pasient med en uhelbredelig diagnose. Hva om en i slike tilfeller ikke ønsket å gjennomleve en lang og smertefull periode, med elendig livskvalitet som hele tiden ville forverre seg, ba om aktiv dødshjelp ved å forsterke dosene slik at en kunne sovne inn med en viss verdighet? Ville en se på dette som lovstridig, satt opp mot dagens praksis?

Spørsmålet henger der. Ut fra det jeg har opplevd, forties den praksis som er på sykehus i dag. En hører kun at folk dør av kreft, aldri at de dør av medisinering. Det er på en måte blitt tabu å snakke om dette, her i Norge får ingen så sterke medisiner at de dør av det, tror mange. Greit det, jeg tror ikke, jeg vet at dette skjer, og klandrer ikke legene. Ber bare om litt mer åpenhet og ærlighet, slik at dødssyke mennesker med et klart hode sjøl skal få lov å gjøre et valg, uten at vi andre skal fordømme det og nekte dem det.
Hilsen en far