Christian Sandsdalen- prisen 2013

Christian Sandsdalen- prisen 2013

Prisen for 2013 ble tildelt forfatter og komponist Ketil Bjørnstad.

Foreningen la særlig vekt på Bjørnstads store kronikk i Aftenposten i januar 2012, om hans og brorens opplevelser og følelser i tilknytning til farens bortgang. Kronikken ble et viktig innlegg i debatten om omsorg og hjelp ved livets slutt, og la et vesentlig grunnlag for den videre debatten utover i 2012.

Vi vil gjerne også ta med at Ketil Bjørnstad i en meget engasjert og personlig takketale ga uttrykk for stor respekt og ydmykhet for foreningens arbeid og standpunkter. Han sa at han var svært gledelig overrasket over tildelingen, og meldte seg spontant inn som medlem.

Prisen ble utdelt på Rådsmøtet 19. november 2013.