Christian Sandsdalen- prisen 2015

Christian Sandsdalen- prisen 2015

Christian Sandsdalenprisen 2015 går til Atta Ansari

Prisen for 2015 ble utdelt til journalist og prgramskaper Atta Ansari for hans Brennpunktdokumentar «Den siste reisen».

Dokumentaren beskriver livssituasjonen for den sterkt lungesyke Siv Tove Pedersen og  hennes egen beslutning om å avslutte livet på en dødshjelpklinikk i Sveits.

Videre beskrives hennes reise dit, hvordan hun ble mottatt og hvordan hun endte sitt liv der. Dokumentaren gir en realistisk skildring av hva enkelte nordmenn opplever, hvordan de ikke gis mulighet til å få gjennomført sitt siste ønske i Norge, men må reise utenlands for å få hjelp. Dokumentaren har vært et av de viktigste innspill i 2015 i debatten om selvbestemt dødshjelp i Norge.

Dokumentaren er etter visningen klaget inn for både Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Kringkastingsrådet. I PFU fikk den kritikk for å ha vært for detaljert i sin beskrivelse av prosessen og dødshjelpsmetode, men den ble ikke felt for å være i strid med pressetiske regler. Ved behandlingen av klagen i Kringkastingsrådet fikk programmet alt overveiende positive tilbakemeldinger.

Utdelingen fant sted i tilknytning til møte i foreningens konsultative råd, 2. november som er den internasjonale dagen for markering av retten til selvbestemt verdig død.