Hva skjer i verden?

Hva skjer i verden?

Mens forskjellige former for aktiv dødshjelp blir diskutert og stemt over i stadig flere lovgivende forsamlinger, er det hos oss en stor grad av taushet.

Mens flere og flere legeforeninger rundt i verden – det være seg i Storbritannia, Australia, USA og Canada – får en mer nøytral, og i noen tilfeller en mer positiv holdning til dødshjelp, har det ikke skapt ringvirkninger hos oss.

Les resten av rapporten her:

Rapport 2014-15 Knut Adler