Verdighetskonferansen 2. november

Verdighetskonferansen 2. november

I forbindelse med Verdens retten til en verdig død dag, 2. november, inviterer vi til årets Verdighetskonferanse.

Vi har de siste årene avholdt denne dagen på våren, men ønsker nå å benytte anlending til å markere verdens dagen.

Vi har satt sammen et godt og spennede program som åpner for refleksjon og diskusjon rundt spørsmålene om aktiv dødshjelp, hvorfor det er viktig, hvordan det går for seg i andre land og hva vi kan gjøre for å komme videre med en lovgivning i Norge.

I år finner konferansen sted på Scandic Solli plass, samme inngang som Edderkoppen Scene. Vi begynner kl. 13 og holder på til kl. 17.

Det er ikke nødvendig med påmelding. Møtet er åpent for alle med interesse og nysgjerrighet for temaet.

Velkommen!