Årsmøte

Årsmøte 2019

Årsmøte ble avholdt 2. april på Litteraturhuset i Oslo. Årsmøte til lokalavdeling Øst-Norge ble holdt kl. 18.00 og årsmøte i hovedforeningen kl. 18.30.

Dagsorden var likelydende for begge årsmøter med følgende agenda (sakspapirer finner du på de uthevede punktene):

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
3. Årsberetning
4. Regnskap
og Balanse
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg
– Leder
– Styremedlemmer og vararepresentanter
– Revisor
– Valgkomite

Se sidene til lokalavdeling Øst-Norge for egne sakspapirer.

Årsmøte 2019

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017

Verdighetskonferansen 2017

Årsmøte 2016

Årsmøte 2015

Årsmøte 2014

Årsmøte 2013

Årsmøte 2012