Årsmøte

Årsmøte 2020

Årsmøte i både hovedforeningen og lokalforeningen skulle etter planen vært avholdt 21. april på Litteraturhuset. Årsmøtene er utsatt på ubestemt tid på grunn av situasjonen med covid-19.

Dagsorden for begge årsmøter lyder likt med følgende agenda (sakspapirer finner du på de uthevede punktene):

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
3. Årsberetning
4. Regnskap
og Balanse
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg
– Leder
– Styremedlemmer og vararepresentanter
– Revisor
– Valgkomite

Se sidene til lokalavdeling Øst-Norge for egne sakspapirer.

Årsmøte 2019

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017

Verdighetskonferansen 2017

Årsmøte 2016

Årsmøte 2015

Årsmøte 2014

Årsmøte 2013

Årsmøte 2012