Årsmøter

Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte 25. april kl. 18.00 i Wergelandsveien 1-3, i Oslo.

Dagsorden for årsmøte lyder som følger:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Revisors beretning
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
Ekstraordinært årsmøte 2022

Signert protokoll

Årsmøte 2022

Signert protokoll

Årsmøte 2021

Signert protokoll 

Årsmøte 2020

Signert protokoll

Årsmøte 2019

Signert protokoll

Årsmøte 2018

Signert protokoll

Årsmøte 2017

Signert protokoll

Årsmøte 2016

Referat 2016 signert

Årsmøte 2015

Årsberetning 2015

Referat årsmøte 2015

Årsmøte 2014

Årsmelding 2014

Referat 2014

Årsmøte 2013

Referat årsmøte2013

RVD Årsmelding 2013

Årsmøte 2012

Årsberetning 2012

Del siden på: