Årsmøte

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 er utsatt til august.

Årsmøte har følgende agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, samt to personer til å underskrive referatet
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Årsmøte 2020

Årsmøte 2019

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017

Verdighetskonferansen 2017

Årsmøte 2016

Årsmøte 2015

Årsmøte 2014

Årsmøte 2013

Årsmøte 2012