Konsultativt råd

Konsultativt råd består av personer med særlig kompetanse og interesse for foreningens arbeidsmål. Det fungerer som et rådgivende organ for styret og foreningen.

Knut Bjørum

Christian Fr Borchgrevink

Ulf K Dahl

Ida Lou Larsen

Sveinung Rotevatn

Jan Arild Snoen

Nicholas Wilkinson

Frode Sulland

Kari Vigeland

Nils J Wulfsberg

Levi Fragell

Håkon Løchen

Andreas Skartveit

Lorenz Stavrum