RVD Øst-Norge

Styret i RVD Øst-Norge

Styreleder

Ole Peder Kjeldstadli

Styremedlem

Olav Weyergang-Nielsen

Ragnhild Bugge

Varamedlem  

Tove Steinbo

 

Årsmøte i lokalavdeling Øst-Norge er utsatt til august 2021.

Saker som skal behandles er årsmelding, regnskap, innkomne saker og valg.

Retten til en verdig død lokalforening Øst-Norge er registrert som Grasrotandelsmottaker! Send SMS «Grasrotandelen 914917719» til 60000 for å registrere deg som Grasrotgiver!