Styret

Her finner du styret i Foreningen Retten til en Verdig Død, valgt på årsmøtet 2020. Ta gjerne kontakt med en av oss i styret eller på e-post post@livstestament.org eller telefon 991 26 980.

Olav Weyergang-Nielsen
Styreleder

Ole Peder Kjeldstadli
Styremedlem

Ragnhild Bugge
Styremedlem

Harald Broder Knudzon
Styremedlem

Anna Kirah
Styremedlem

Liv Kristine Halvorsen
Varamedlem