Styret

Her finner du styret i Foreningen Retten til en Verdig Død, valgt på årsmøtet 2019. Ta gjerne kontakt med en av oss i styret eller på e-post post@livstestament.org eller telefon 991 26 980.

Swipe